Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi pored ceste Makarska-Vrgorac u zaseoku Miočevići. Već na ulazu se osjeća snažan smrad jer se u jami nalazi užasno puno komunalnog i nešto klaoničkog otpada. Između ostalog, pronađena je i markica uzgajivača s uha životinje. Pogledajte i video koji su članovi SO Biokovo snimili u jami!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Podgora
Naselje: Gornje Igrane
Dimenzije ulaza: 3,2*1,6 m
Duljina: 35 m
Dubina: 35 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Biokovo