Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova jama sa znakovitim imenom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik - Drniš. Kraj ulaza je izgrađen betonski rubnik koji sprječava upadanje kamiona u jamu kod izbacivanja klaoničkog otpada. U jamu se ne baca svježi otpad pa ju ipak je bilo moguće speleološki istražiti. Uz klaonički otpad, u njoj ima i komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Drniš
Naselje: Pakovo Selo
Dimenzije ulaza: 3*3 m
Duljina: - m
Dubina: 77 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil