Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u južno od Lepoglave u šumskim padinama Ivanšćice. Ulaz je uz put pa je njeno dno onečišćeno bačenim komunalnim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Lepoglava
Naselje: Lepoglava
Dimenzije ulaza: 0.5*1 m
Duljina: 2 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2017