Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumama kod Matulja sjeverno od Rijeke. Nalazi se u blizini šumarskih putova, a ime joj govori sve - dno jame zapunjeno je crnim vrećama punim strvina pa se u jami ne može biti niti par minuta od teškog smrada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Matulji
Naselje: Rukavac
Dimenzije ulaza: 2*2 m
Duljina: 5 m
Dubina: 27 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela