Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini naselja Brsečine kod Dubrovnika. Ulaz je u blizini makadamskog puta uz suhozid i manjih je dimenzija. Na dnu jame ima manjih lokičina bačenog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Dubrovnik
Naselje: Brsečine
Dimenzije ulaza: 1*1,2 m
Duljina: 82 m
Dubina: 22 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus