Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini Osojnika (općina Bosiljevo) uz šumske putove kod područja Mrtenjak. Na ulazu je vertikalni skok od oko dva metra, a tu je i hrpa otpada starijeg datuma. Jama nije speleološki istražena. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Bosiljevo
Naselje: Strgari
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Karlovac