Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu koja vodi od Vranića kod Višnjana do zaseoka Barići. Ucrtana je u kartu i dobro je poznata lokalnom stanovništvu koje u nju baca otpad (komunalni otpad, kanisteri, stari televizor…). *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Višnjan
Naselje: Barići
Dimenzije ulaza: 3*5 m
Duljina: 22 m
Dubina: 26 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Buje