Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova (bivša) jama nalazi se u blizini Potoka Musulinskog kod Ogulina. Ima veliki otvor koji je do vrha zatrpan s više desetaka kubika otpada, pretežno komunalnog. Čini se da se nedavno otpad zapalio, a zajedno s njim i neka okolna stabla. Količinu otpada i stvarnu dubinu jame nije moguće procijeniti jer je gotovo cijelo "dno" prekriveno, no radi se o jami jer se uz jedan njen rub uz vertikalnu stijenu vidi zasad nezatrpana rupa koja vodi u dulje dijelove.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Potok Musulinski
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar