Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod istarskog mjesta Kanfanara - selo Sošići. Nalazi se svega 200-tinjak metara sjeveroistočno od seoskih kuća pa ne čudi da se na dnu jame nalazi komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Kanfanar
Naselje: Sošiči
Dimenzije ulaza: 1,2*2,3 m
Duljina: 25 m
Dubina: 45 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had