Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. U neposrednoj je blizini nešto većeg objekta koji je također zatrpan otpadom (I ova je jama gotovo zatrpana vrećicama otpada).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Klana
Naselje: Klana
Dimenzije ulaza: 0.5*0.5 m
Duljina: ~3 m
Dubina: ~3 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela