Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi jugozapadno od sela Kozalj vrh u predjelu Vine. Poznata je još od 1960-tih, a 2019. speleolozi ponovo posjećuju objekt s namjerom da izrade novi topografski nacrt. Kao i kod obližnje Špilje na Gvozdacu i ovdje ih je dočekalo oko pet kubika bačenog otpada - automobilskih guma, papira, kartona, tekstila, kože, stakla, plastike, najlona, metala, strugotina, baterija i akumulatora, nafte, starih vozila, lijekova, građevinskog materijala...

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Duga Resa
Dimenzije ulaza: 2*2,5 m
Duljina: 20 m
Dubina: 16 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO PDS Velebit