Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumama u podnožju Ravne gore, zapadno od sela Jadeki u općini Lepoglava. Od sela do jame vodi put pa se u nju baca komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Lepoglava
Naselje: Donja Višnjica
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: 10 m
Dubina: 15 m
Onečišćenje evidentirano: 2017