Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Driskovac. Na dnu jame ima nešto bačenog otpada, no s obzirom na to da je podatak prilično star - potrebno je provjeriti današnje stanje u jami.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Begovac
Dimenzije ulaza: 2*4 m
Duljina: - m
Dubina: 24 m
Onečišćenje evidentirano: 1967
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar