Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Rogoznice (Šibenik) u blizini sela Salići. Jama se nalazi usred sela, između suhozida na desetak metara od prvih kuća. Ulaz je vrlo uzak (40 x 80 cm) pa se u jamu baca manji miješani komunalni otpad.*

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Rogoznica
Naselje: Dvornica
Dimenzije ulaza: 0,4*0,8 m
Duljina: 67,5 m
Dubina: 27,9 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil