Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Begovac
Dimenzije ulaza: 2.5*2 m
Duljina: 9 m
Dubina: 12 m
Onečišćenje evidentirano: 1967
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar