Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz rijeku Dobru, u selu Lipošćaki (Trošmarija). Objekt je u potpunosti nestao, vidi se samo lokacija ulaza koja je prekrivena otpadom (plastične boce, strvine, kućanski otpad).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Trošmarija
Dimenzije ulaza: 3*2 m
Duljina: 3 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar