Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi oko kilometar zapadno od Novog Sela Žumberačkog (Samobor) na šumovitom platou ispod kojeg prolazi cesta. U jami su pronađene životinjske strvine.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Zagrebačka
Općina: Samobor
Naselje: Novo Selo Žumberačko
Dimenzije ulaza: 0,7*0,5 m
Duljina: 16 m
Dubina: 7 m
Onečišćenje evidentirano: 2015
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Samobor