Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz lokalnu cestu kod Stona, u blizini sela Dubrava. Ulaz je manjih dimenzija i bio je zatrpan kamenjem (na taj način seljaci često zatvaraju manje ulaze da spriječe upadanje stoke). Dno jame je u potpunosti zatrpano otpadom pa nije moguće procijeniti debljinu sloja, no objekt je izuzetno zagađen. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Ston
Naselje: Dubrava
Dimenzije ulaza: 0,8*1 m
Duljina: 8,3 m
Dubina: 6,2 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica