Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Nedavno bačena pokvarena hrana, plastična ambalaža i napunjene plastične vreće, tkanina i ostali komunalni otpad. Na samom dnu su lubanje i kosti životinja.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Viškovo
Naselje: Marčelji
Dimenzije ulaza: 6*3 m
Duljina: - m
Dubina: 18 m
Onečišćenje evidentirano: 2015
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela