Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Još jedna jama koja je stradala zbog blizine "civilizacije". Nalazi se sjeverno od Domjanića (Žminj) u okolici sela Kmeti, a lokalni ljudi ogradili su ulaz suhozidom. Objekt se koristi kao deponij komunalnog i životinjskog otpada koji je pomiješan s kršljem u dvorani na dnu jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Žminj
Naselje: Domijanići
Dimenzije ulaza: 5*2.5 m
Duljina: 36 m
Dubina: 58 m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had