Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u suhozidima u okolici Punta na Krku. U prošlosti su seljaci u jamu bacali otpad no potrebno je utvrditi današnje stanje u jami.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Punat
Naselje: Punat
Dimenzije ulaza: 2.5*0.5 m
Duljina: 16 m
Dubina: 11 m
Onečišćenje evidentirano: 1957
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar