Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u bakarskom zaleđu (Rijeka) uz makadam koji vodi prema Kamenjaku. Na dnu ulazne vertikale s većim otvorom nalaze se bačeni životinjski otpaci (zaudaraju, pa se speleolozi nisu spustili do dna), kosti i plastični otpad (vrećice, predmeti i sl.). Po starijim kostima može se zaključiti da netko jamu već dulje vrijeme koristi kao divlje odlagalište.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Bakar
Naselje: Škrljevo
Dimenzije ulaza: 3*1 m
Duljina: 80 m
Dubina: 46 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela