Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova mala jama nalazi se u blizini autoceste A1 kod Trošmarije, u selu Bartolovići. Služi kao ilegalno odlagalište komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Trošmarija
Dimenzije ulaza: 0.5*0.5 m
Duljina: - m
Dubina: 9 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo