Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama na Rive nalazi se južno od Labina između naselja Boljevići i Gornji Rabac, a oko njenog ulaza je gusta vegetacija pa je pristup otežan. Srećom na dnu jame je s kamenim kršjem pomiješana nevelika količina ubačenog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Labin
Naselje: Ripenda Kras
Dimenzije ulaza: 1,5*1 m
Duljina: 30 m
Dubina: 28 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil