Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod Pakovog sela (Drniš) gdje je bacanje otpada u jame nažalost potpuno uobičajena pojava. Ova se jama koristi kao stvrinište - na njenom dnu je nmogo kostiju ubačenih životinja.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Drniš
Naselje: Pakovo Selo
Dimenzije ulaza: 5*0,7 m
Duljina: 27 m
Dubina: 32 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil