Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini istarskog Barbana, uz cestu koja spaja zaseok Celiće s Melnicom. Mali ulaz nalazi se u gustoj šumi no otvor je poznat lokalnim ljudima koji u jamu bacaju komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Barban
Naselje: Kožljani
Dimenzije ulaza: 0,7*0,35 m
Duljina: 13 m
Dubina: 14 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had