Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini zaseoka Janjači (Ogulin) u predjelu Ložanjak. Ulaz je u blizini šumskih putova i na njenom dnu ima nekoliko kubika otpada starijeg datuma koji je dijelom prekriven lišćem.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Donje Dubrave
Dimenzije ulaza: 4*3 m
Duljina: 15 m
Dubina: 10 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar