Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Još jedna od brojnih jama u blizini Goranca (općina Klenovnik) istočno od sela Kišički u koju se baca komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Klenovnik
Naselje: Goranec
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: - m
Dubina: 13 m
Onečišćenje evidentirano: 2017