Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u na otoku Braču, na Jasenovom brdu iznad Pučišća. Služi i služila je kao strvinište lokalnom stanovništvu. U objektu je 2016. detektirana smanjena količina kisika te prisutnost plina amonijaka i metana. Jama je kontaminirana većom količinom otpada životinjskog porijekla kao i vrlo velikom količinom ptičjeg izmeta.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Pučišća
Naselje: Pučišća
Dimenzije ulaza: 3*3.5 m
Duljina: 27 m
Dubina: 55 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić