Jama na istočnoj strani Kuća gore (sinonim: Cinkalica 1)Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Kama se nalazi na brdu Kuća - gora oko kilometar istočno od sela Prečni Breg u općini Klenovnik. Nije jako blizu naselja, no u nju se svejedno baca komunalni otpad Kama se nalazi na brdu Kuća - gora oko kilometar istočno od sela Prečni Breg u općini Klenovnik. Nije jako blizu naselja, no u nju se svejedno baca komunalni otpad - jama je do vrha zatrpana smećem i pokrivena granjem. Prema prethodnim istraživanjima jama se nastavlja u vertikalu od 8 metara. Za ulaz potrebno ukloniti organski materijal i sanirati otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Klenovnik
Naselje: Goranec
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2017