Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Još jedna jama unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje u koju se bacao komunalni otpad, a nalazi se iznad sela Posinak. Danas se otpad u jamu ne baca i potrebno ju je očistiti.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Zagrebačka
Općina: Krašić
Naselje: Pećno
Dimenzije ulaza: 0,5*0,4 m
Duljina: 7 m
Dubina: 6 m
Onečišćenje evidentirano: 2004
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Samobor