Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Žumberku ispod ceste koja se odvaja jugoistočno od sela Dugi Vrh. U jamu se baca klaonički otpad što predstavlja izravnu opasnost za čistoću izvora vode u selima sjeverno od jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ozalj
Naselje: Lović Prekriški
Dimenzije ulaza: 0,5*0,4 m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2004
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Samobor