Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini istarskog mjesta Pićana kod zaseoka Floričići. Ima vrlo mali ulaz pa ne čudi da dosad nije speleološki istražena, ali lokalnom je stanovništvu poznata. Na dnu ulaznog dijela vidljive su vrećice bačenog otpada, a prema tvrdnjama stanovništva - u jamu se bacaju i lešine manjih uginulih životinja...

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Pićan
Naselje: Jakomići
Dubina: ~7 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar