Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Žminju u blizini škole. Nažalost, u prošlosti je služila kao ilegalni deponij otpada, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Žminj
Naselje: Žminj
Dimenzije ulaza: 6*4 m
Duljina: 25 m
Dubina: 62 m
Onečišćenje evidentirano: 1968
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar