Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi neposredno uz asfaltiranu cestu u blizini sela Rašpor (Lupoglav). Zbog zaštite od ilegalnog odlaganja otpada, oko ulazne vrtače je postavljena ograda, no otpada još uvijek ima i oko ulaza i u dubljim dijelovima jame. U vrijeme obilnijih oborina u jamu ponire veća količina vode, koja raznosi otpad u dublje i udaljenije podzemne kanale. Dublji dijelovi jame su gotovo sigurno podzemnim vodama povezani s izvorima vode koji se na ovaj način učinkovito i trajno zagađuju.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Lanišće
Naselje: Rašpor
Dimenzije ulaza: 12*12 m
Duljina: 5400 m
Dubina: 346 m
Onečišćenje evidentirano: 2013
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar