Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Rumina (Hrvace) u blizini Kodžomanovih staja. Ulaz joj je vrlo malih dimenzija pa se otpad u nju ručno ubacuje, vrećicu po vrećicu. Na dnu je vrlo velika količina svježe ubačenog materijala, pa je ovo očito uobičajeno smetlište lokalnom stanovništvu. Jama dosad nije speleološki istražena - ovo je još jedan ružan primjer upropaštavanja našeg podzemlja iz čistog neznanja!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Hrvace
Naselje: Rumin
Dubina: ~60 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: PD Sv. Jakov Bitelić