Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Još jedna jama na području drniškog naselja Žitnić. U njoj je na dnu bačen otpad, a ima ga nešto više nego u obližnjoj Golubinki.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Drniš
Naselje: Žitnić
Dimenzije ulaza: 3*3 m
Duljina: 10 m
Dubina: 18 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil