Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Snježnice, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. U njemu je veća količina krupnog i sitnijeg otpada starijeg datuma. Otvor jame je velik i objekt nije dubok pa u čišćenju možda postoji mogućnost korištenja mehanizacije.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Vrhovine
Naselje: Rudopolje
Dimenzije ulaza: 4,5*2,5 m
Duljina: 9 m
Dubina: 9 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD ŽeljezničarSO HPK Sveti Mihovil