Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Rogoznice (Šibenik) u blizini naselja Piščet, ispod brda Mali Radulj. Sam ulaz je u zapuštenom masliniku, dimenzija je 1 x 1 m, a na dnu objekta su plastične vreće s komunalnim otpadom i ostaci bačenog psa…*

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Rogoznica
Naselje: Podorljak
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 16 m
Dubina: 12 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil