Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Postira
Naselje: Postira
Dimenzije ulaza: 3*1 m
Duljina: 13 m
Dubina: 10 m
Onečišćenje evidentirano: 1959
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar