Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi iznad sela Podgreben u okolici Primoštena. Lokalno stanovništvo u jamu baca komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Primošten
Naselje: Primošten Burnji
Dimenzije ulaza: 2*1 m
Duljina: 24 m
Dubina: 16 m
Onečišćenje evidentirano: 2012
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil