Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova jama s dva ulaza nalazi se na Dinari u Bokunovim ogradama i to uz put sjeverno od sela Marčetići (uz Peručko jezero). U nju se baca komunalni otpad i strvine, a zanimljivo je da je 2005. pronađeno mnogo automobilskih registarskih pločica! U posljednjih desetak godina u jamu je bačena velika količina novog otpada i strvina!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Vrlika
Naselje: Koljane
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: - m
Dubina: 68 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: SO HPD ŽeljezničarSO HPK Sveti Mihovil