Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području drniškog naselja Žitnić. Na sreću u njoj nema puno bačenog otpada… u ovom području bacanje otpada u jame je vrlo uobičajeno pa je ova još i dobro prošla!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Drniš
Naselje: Žitnić
Dimenzije ulaza: 3*6 m
Duljina: 14 m
Dubina: 44 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil