Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini Vrgorca u zaleđu Biokova kod zaseoka Marasi. Ulaz je relativno velikih dimenzija i okružen je brojnim makadamskim putovima pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Vrgorac
Naselje: Kozica
Dimenzije ulaza: 4*3 m
Duljina: 7,5 m
Dubina: 12,6 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Biokovo