Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera, oko 250 metara jugozapadno od sela Poljanak, u neposrednoj blizini šumskog puta prema Sertić poljani. Ima dva ulaza, a onaj glavni je zatrpan komunalnim otpadom. Na dubini od 5 metara je lažno dno od smeća, no niže od njega se jama nastavlja do oko 50 metara dubine, a dno je također zatrpano otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Plitvička Jezera
Naselje: Poljanak
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo