Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama je u blizini makadama južno od sela Vukovoj u općini Klenovnik. Pristupni putovi su relativno gusti pa je jama u potpunosti zatrpana otpadom kojeg ima i vani oko ulaza.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Klenovnik
Naselje: Vukovoj
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2017