Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Runovića (Imotska krajina) kod zaseoka Jakići i Bitange. Temeljito je uništena jer ju bitange odavno koriste kao lokalni deponij svega i svačega - od kućanskog otpada do strvina i namještaja. Velika hrpa nalazi se na ulaznoj kosini i na dnu ulazne vertikale. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Runovići
Naselje: Runović
Dimenzije ulaza: 10*5 m
Duljina: 13 m
Dubina: 13 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Imotski