Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objakt se nalazi u blizini istarskog sela Trgetari (Raša), a zanimljivo je da ima špiljski i čak tri manja jamska ulaza. Tlo kanala prekriveno je zemljom, komunalnim otpadom i kamenjem, a stijene su prevučene sigovinom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Raša
Naselje: Trgetari
Dimenzije ulaza: 1,6*1,6 m
Duljina: 48 m
Dubina: 22 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had