Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u zaleđu Poreča sjeverno od sela Žbadanj. Ulazna vrtača je strma pa je već za silazak u vrtaču potrebno uže. Otvor jame nije velik, a na dnu uaznog dijela je kameni sipar prekriven starim komunalnim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Poreč - Parenzo
Naselje: Mičetići
Dimenzije ulaza: 1,2*1,6 m
Duljina: 10,5 m
Dubina: 7,5 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had