Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini zaseoka Žugaj južno od Labina. Ima dva ulaza koja su okružena niskim raslinjem. Dno jame prekriveno je komunalnim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Labin
Naselje: Kranjci
Dimenzije ulaza: 2*3 m
Duljina: 16 m
Dubina: 14 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil